Từ: התנהגות

Thêm vào: 15/09/2012 Đã nghe: 25 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: כַּמָה עוֹלֶה קִילוֹ בַּנָנוֹת?