Từ: טחנת רוח

Thêm vào: 29/01/2013 Đã nghe: 22 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: עושהדורשchayilתקלטובתודה מראש