Từ: לבשל

Thêm vào: 06/01/2011 Đã nghe: 79 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Sejera