Từ: לפקח

Thêm vào: 02/10/2012 Đã nghe: 7 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: yerushalayim, shomrat, תַּנַ"ךְ‎, Benjamin Siman Tov, כיתה