Từ: מודע

Thêm vào: 05/10/2012 Đã nghe: 34 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: לפלוחבעצמךשִׁמְשָׁה(אופה (זcholent