Từ: משום כך

Thêm vào: 22/01/2013 Đã nghe: 11 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: אני אשאר, פזית, קוף סנאי, כֻּתֹּנֶת, גולם