Từ: משכורת

Thêm vào: 05/10/2012 Đã nghe: 22 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: שרי, gadol, חיילים, eloah, דָּנִיֵּאל