Từ: מתייפחת

Thêm vào: 10/01/2013 Đã nghe: 1 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Moshe Ya'alonאין אלוהיםגבהותאולפןכְּלִיב