Từ: פּוֹרָה

Thêm vào: 22/09/2012 Đã nghe: 15 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: לב ויידמן, תמנון, בִּגלַל, להשגיח, אלישי