Từ: פיקטיבי

Thêm vào: 08/10/2012 Đã nghe: 4 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Kfar Hahoresh, בגדים, בלעדיו, לכנס, tefillah