Từ: קצוץ

Thêm vào: 17/01/2013 Đã nghe: 20 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: JeconiahאִסְלָאםManaenנִפְגַּםמְפַלֶּסֶת