Từ: أَبو

Thêm vào: 10/07/2010 Đã nghe: 17 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: خَشِيَ, كاليَسْرَة, خلافا, قَدْ البِلْيَة, خائفاً