Từ: استعفای

Thêm vào: 28/02/2011 Đã nghe: 16 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: خویشانميتينگمیلانیبه هر تقدیرچای لب دوز و لب سوز