Từ: السَّفْرُ

Thêm vào: 11/07/2010 Đã nghe: 5 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: إخفاق