Từ: المنحل

Thêm vào: 26/05/2009 Đã nghe: 2 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: معَمُتَنَوِّعأَبيهماتنازل عن--يتنازل عندبا