Từ: انتقام سیت

Thêm vào: 08/05/2012 Đã nghe: 11 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: گُرازماهی, نقد ِ کتاب, بر جای گذاشتن, عارضه, قاعده زنجیری