Từ: بالابان (چرخ)

Thêm vào: 08/05/2012 Đã nghe: 0 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: بیاوری, Nouri-Hamedani, مسين, تجربیاتی, سفله