Từ: بورلیوز

Thêm vào: 16/07/2012 Đã nghe: 1 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: شهربابک, بدندی, سر و کله زدن, هديه كردن, بهنگام