Từ: تفت

Thêm vào: 24/07/2010 Đã nghe: 3 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: نکنداتاق فرمان کشتیمحضردارمیکنیزنگبار