Từ: تکلیف

Thêm vào: 10/11/2012 Đã nghe: 71 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: salamحامي سرسختضروریخواب رفتن دست و پاbahá'í