Từ: ثُنْيانٌ

Thêm vào: 20/09/2010 Đã nghe: 2 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ابعت لكسلمىUthman عثمانفارسجميل