Từ: جُلَسائه

Thêm vào: 12/07/2010 Đã nghe: 5 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Madina (مدينة), Bsharra al-Khoury, هَيَّأَ, خَيَّمَ, خدمات