Từ: خروس كولی

Thêm vào: 08/05/2012 Đã nghe: 3 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: بر منکرش لعنتعهدنامه‌دیده‌اندچنينNirou-ye entezami