Từ: دا

Thêm vào: 15/12/2008 Đã nghe: 27 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: مارس