Từ: دوازده

Thêm vào: 27/08/2008 Đã nghe: 244 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: تپهاین‌كهIraj Mirzaبرگرددفرمائيد