Cách phát âm دویکه

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: darÇiyapêlBendavDehl

Related words: دوودوو سهدووشه مهدووشه‌ممهدویشه ودوینیدیاندێدێگولان ، دێولانراس