Từ: دیوار

Thêm vào: 11/04/2008 Đã nghe: 51 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ببخشيد