Từ: رأسه

Thêm vào: 16/12/2008 Đã nghe: 31 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: يا ذخـرنـاأنجزالباقِرُاللبَنشَمِتَ