Từ: زيت زيتون

Thêm vào: 23/04/2010 Đã nghe: 49 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: أَخاهعرقياصلاح الدين الأيوبياحتفظ لنفسهJamahiriyya