Từ: سايبان

Thêm vào: 11/05/2009 Đã nghe: 4 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: salam, حامي سرسخت, ضروری, خواب رفتن دست و پا, bahá'í