Từ: سرعت زياد

Thêm vào: 05/06/2009 Đã nghe: 47 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: شما لطف دارید, ناگام, بزرگ علوی, بی رحمانه, به سختي