Từ: سسك خوزی

Thêm vào: 08/05/2012 Đã nghe: 9 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: شما لطف دارید, ناگام, بزرگ علوی, بی رحمانه, به سختي