Từ: سلیم كوهی

Thêm vào: 08/05/2012 Đã nghe: 0 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: طرقبه, طالع بين, کم مانند, كِرِم, بگیر