Từ: صنَّفَت

Thêm vào: 16/12/2008 Đã nghe: 11 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: سقاية, شاحنة, زُورٌ, نؤمن, مضى