Cách phát âm طایفه

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: تهرانزرتشتدوستاِصفهاندانش پژوه

Related words: طاهرهطاولطاووسطاووسكطايفهطبطب جايگزينطب سوزنیطب قانونطبابت