Từ: عليرغم

Thêm vào: 02/05/2009 Đã nghe: 17 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: عدد منفیهچمى‌آيىنظر لطف شماستکرست