Từ: عَبَّدَ

Thêm vào: 11/07/2010 Đã nghe: 79 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ابعت لك, سلمى, Uthman عثمان, فارس, جميل