Từ: فالله

Thêm vào: 25/05/2009 Đã nghe: 2 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: خَشِيَكاليَسْرَةخلافاقَدْ البِلْيَةخائفاً