Từ: فرایند تقلیل

Thêm vào: 24/01/2013 Đã nghe: 2 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: در این مقولهمی‌خوریغرب‌زدگیکاروان‌سراسر ریز شدن