Từ: فرضیه

Thêm vào: 27/10/2008 Đã nghe: 18 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: جزو