Từ: قمری خاوری

Thêm vào: 08/05/2012 Đã nghe: 7 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: رودخط میخیشانتاژ کردناظهر من الشمسمن کردم