Từ: كناية

Thêm vào: 10/07/2010 Đã nghe: 70 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: الدراسات العليا