Từ: متشکر

Thêm vào: 09/03/2012 Đã nghe: 27 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: سرخوردهربا خواریچند وقت یک بارناگهانيKanuni