Từ: نان خشک

Thêm vào: 13/02/2013 Đã nghe: 6 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: شیطانچطور هستیدسرم زدنبه طور کلیمشكى