Cách phát âm نظرداشت

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: باباکرمانشاهایوانغرقهاستغفرالله

Related words: نظراتنظراننظربازنظرپرسینظرتاننظرسنجینظرشنظرورزینظرينظريات