Cách phát âm همش

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: بی مهرهتکواندوخریدنچیزثبات

Related words: همسنجشیهمسنجیهمسنگهمسنگرهمسوهمشأنهمشأنههمشهریهمشیرههم‌شیره