Từ: وزان

Thêm vào: 30/05/2009 Đã nghe: 3 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: علامت تقسیم, رایحه شیرین, سپردن, رامین, نقیب