Từ: کرايه نشين

Thêm vào: 04/12/2012 Đã nghe: 2 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: صورت گرفت, زردرنگ, عاطل, اصل حالت چطوره؟, جنگ‌