Từ: گرايشي

Thêm vào: 02/05/2009 Đã nghe: 0 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: اهریمنیحضرتعالیچينانقمهکلفت (koloft)