Từ: گزیدن

Thêm vào: 10/11/2012 Đã nghe: 15 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: مغايرت